Tillbaka  
Stora Arkanan Sviter

Lilla Arkanan

Nummer

Narren
Magikern
Översteprästinnan

Kejsarinnan
Kejsaren
Översteprästen
De Älskande
Vagnen

Styrka
Eremiten
Lyckans Hjul
Rättvisan
Den Hängde
Döden
Måttfullhet

Djävulen
Tornet
Stjärnan
Månen
Solen
Yttersta Domen
Världen
Svärd
Pentagram
Bägare
Stavar

Svärd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Page
Knekt
Drottning
Kung

 

Pentagram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Page
Knekt
Drottning
Kung

 

Bägare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Page
Knekt
Drottning
Kung

 

Stavar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Page
Knekt
Drottning
Kung

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Page
Knekt
Drottning
Kung

 


STORA ARKANAN

Stora Arkanan (stora hemligheten) består (oftast) av 22 kort, numrerade från 0 till 21, med starka arketyper och mytologiska figurer som jag kortfattat kommer att beskriva nedan

Den mest kraftfulla delen av kortlekan är Stora arkanans kort, som börjar med Narren och slutar med Världen. Anledningen till att Stora arkanans kort är så kraftfulla är att de förutsäger de stora händelserna i livet till skillnad från vardagens upp- och nedgångar, och därför påverkar de också tolkningen av de omkringliggande andra korten både när det gäller betydelse och styrka.
 

Narren


Nyckelord: En ny början, framtidstro, lättsinne och aningslöshet. Symbolen för vårt inre barn. Spontanitet, tillit, glädje. Livet ligger framför dig...
 

UPP

Magikern


 

Nyckelord: Begåvningar, man har tillgång till alla redskap för att lösa de problem man står inför. Utveckling inom ett område.
 

UPP

Översteprästinnan

Nyckelord: Kunskap, visdom, yin-kraft
 

UPP

Kejsarinnan


 

Nyckelord: Praktisk vishet. Växande, kreativitet, omvårdande moder. Harmoni, kärlek, gemenskap, familj och en ansvarskännande kvinna. Kortet visar en kvinna som bejakat alla sidor, och hon har inom sig visheten från de andra tre kvinnorna i stora arcanan. Kortet representerar utvecklingspsykologiskt den jordiska fostrande och omvårdande modern. (Översteprästinnan visar modern som lär oss moral och rätt och fel.)
 

UPP

Kejsaren


 

Nyckelord: Auktoritet, överblick, struktur, ansvarskännande person, Något som påbörjats i de tidigare korten har växt ännu mer, avtal, beslut mm. Myndighetspersoner

UPP

Översteprasten

Nyckelord: Makt, kunskap, sökande efter andlig visdom, vetenskap och andlig makt. Han representerar den fostrande fadersgestalten, medan Kejsaren är den praktiske vårdande fadersgestalten. Råd och undervisning. Handlingskraft, etiska värderingar.

 

UPP

De Älskande

Nyckelord: Detta kort betyder en långvarig kärleksrelation och stabilitet i relationer. Partnerskap och harmoni i möten med familj eller vänner eller affärsmöten. Detta visar också kärleken till sig själv i balans mellan manliga och kvinnliga sidor, med ett givande och tagande. Helhet och harmoni. Förlovning, gemensamma mål.
 

UPP

Vagnen

Nyckelord: Detta kort visar riktningen i livet, val, splittring, självkontroll, självständighet, medvetenhet om sina mål eller brist på mål, envishet.

 

UPP

Styrka

Nyckelord: Mental och fysisk styrka, inre kraft, självinsikt och och man vågar vara den man är. Kontakt med djur och är närvarande i nuet, balans i olika delar av sitt liv, stress, arbete, relationer, vila osv.

 

UPP

Eremiten


Nyckelord: Introspektion, vishet, stillhet, att söka kunskap och svar, planering, utveckling,
 

UPP

Lyckans Hjul

Nyckelord: Förändringar! Möjligheter, lycka och tur. När man får detta kort i en läggning är det ofta så att framtiden inte är förutbestämd i det man frågar om, utan det behövs ytterligare händelser för att man ska kunna se framtiden klart. Detta kort visar på många olika alternativ.

 

UPP

Rättvisan

 

Nyckelord:
Att väga för och emot och ta beslut. Rättvisa, beslut, kontrakt, avtal. Lag och ordning. Planering av framtiden. Vigsel.
Kortets symbolik: En kvinna med ett svärd i ena handen och en vågskål i den andra. Här finns den maskulina sidan av Översteprästinnan. Rättvisan använder en stark intuition för att avgöra för- och nackdelar. De två pelarna visar att man kan inte stå mitt emellan svart och vitt utan måste göra ett val. Man tar på sig ansvaret för sina handlingar, en dömande och ställningstagande roll.

 

UPP

Den Hängde

Nyckelord: Att göra sig till offer, man har svårt att se framåt och ta tag i sin situation. Stagnation, man drar sig tillbaka. Självvald passivitet.
Dagens meditation: Fantisera över vad du helst vill göra och vad som krävs för att uppnå det. Föreställ dig det du vill ha som att du har det just nu och överlämna det till andevärlden att det blir som du vill!

 

UPP

Döden

Nyckelord: Transformering, förändring, något som man dör bort ifrån (kortet visar ett skede i livet, inte fysisk död) Till skillnad från Tornet något som man medvetet valt att lämna bakom sig.

 

UPP

Måttfullhet


Nyckelord: Tålamod och balans. Något håller på att mogna och ge harmoni. Alkemisten skapar guld.Kortet visar att du håller på att hitta din balans i frågan, och du behöver invänta rätt tid innan det är dags att känna inre eller yttre balans. Kortets symbolik är att två blir ett. Vishet, stillhet, inre frid, och en kreativ process, det kan vara ett konstnärligt skapande som tar sin början. Här finns möjligheten att lyssna till sina andliga impulser och intuition. Kortet kan också visa andlig upplysning i någon form. Kortet kan också visa andlig vägledning i det man behöver.
 

UPP

Djävulen

Nyckelord: Materialist, vill binda någon till sig, begär, att man själv har bundit och begränsat sin livsglädje. Egoism. Starka begär, passion, ägandebehov och svartsjuka.
Kortets symbolik: En djävul med två människor som sitter kedjade vid djävulens fötter. På vissa kort är det en apa som är bunden, som symboliserar glädjen och barnsligheten. Detta kort visar våra inre drivkrafter, sådant man inte vill kännas vid. Får man detta kort kan det visa att det finns omedvetna krafter som styr det man vill ha. Det kan också vara rädsla att förlora materiell status eller yrke, pengar, makt och rikedom.

 

UPP

Tornet

Nyckelord: Man har valt något kommer att raseras. Förändringar som man själv inte påverkar, som kommer utifrån. Mod.

 

UPP

Stjärnan

Nyckelord: Nya insikter, andlig vägledning, inspiration, visioner, drömmar, visdom, andlighet, kontakt över avstånd, gärna över tid och rum. Andligt sökande efter större mening i livet.

 

UPP

Månen

 

Nyckelord: Känslor, Intuition, att vända sig inåt, känslor, introspektion och skapande. Att vara i flödet.

 

UPP

Solen

 

Nyckelord: Glädje, inspiration, tilit, barnslighet, seger, materiellt välstånd, stark kraft och energi på alla områden.

 

UPP

Yttersta Domen


Nyckelord: Transformation, förändring, Uppvaknande, belöning för tidigare händelser eller en tid då du får ta konsekvenserna av tidigare val. Utvärdering.
 

UPP

Världen

Nyckelord: Fulländning! Framgång, lycka, karma och karmiska möten, att man möter någon eller något som har en djupare mening, som är ett karma. Säkerhet och överblick. Avslutning av en livscykel, det man lärt sig av det man frågar om. Karma och karmiska möten.

 

 

Lilla Arkanan

Lilla Arkanan - Den Lilla Hemligheten

Dessa kort visar personer i färd med att göra något.
De visar hur vi handskas med omvärlden .

Korten visar 56 faser av mänsklig aktivitet.

Lilla Arkanan är indelade i fyra sviter med tio kort i varje, plus 4 hovkort.
De fyra sviterna är parallellt uppbygga med:
Ess, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, page, knekt, dam, kung.

Lilla Arkanans kort gäller för de mindre och mer omedelbara av livets läxor.

De klädda korten är i allmänhet förknippade med människor som är viktiga i våra liv.
De visar också vad vi måste lära och vad vi önskar bemästra, likaväl som de visar på våra eventuella talanger.

Sviterna är stavar, bägare, svärd och mynt/pentagram

Stavar = Eld
Bägare = Vatten
Svärd = Luft
mynt/Pentagram = Jord


Stavar = Eld: energi, initiativförmåga, handlingskraft, vilja, optimism, kamplust, tillväxt, nya skapelser, identitetsfrågor.

Bägare = Vatten: passivitet, psykisk kraft, fantasi, glädje, tillfredställelse, inre erfarenheter, vänskap, kärlek.

Svärd = Luft: konflikter, sorg, motgångar, störda känslor, rättvisa, mental kraft, förmåga att förstå.

Mynt/pentagram = Jord: det som representerar trygghet, det sinnliga, naturen, rutiner, stabila relationer, arbete, materiella frågor


Vår vanliga kortlek är hämtad från Lilla Arkanan:
Stavar = Klöver, Bägare = Hjärter, Svärd = Spader, Mynt = Ruter

 

UPP

BÄGARE

Bägare associeras med Vatten, höst, riktningen väst och den moderna sviten Hjärter. De betecknar känslor, kärlek, äktenskap och de fysiska sinnena.

ELEMENT: Vatten
FÄRG: Blå
NYCKELORD: Känslor

 

Ess i Bägare


 

Stark känslomässig energi, början på något nytt känslomässigt. lycka.

Ess är enbart ett positivt kort. Det är igångsättande av ny känsloenergi. En ny start i sitt förhållande. Man börjar lyssna inåt och på sig själv.

Strålarna i bägarna står för våra fem sinnen. Det öppnar upp våra sinnen. Det kan stå för nytändning i relationen och kanske framför allt att man lär sig att börja tycka om sig själv.

 

Två bägare

Kärlek, men framför allt förälskelse, Vänskap

Två står för ett möte, en förälskelse, en vänskap, en återförening, försoning eller en läkning och healing. Om detta kort kommer upp i en relation står det för att man blir uppvaktad.

 

UPP

Tre bägare

Fest, Glädje, Gemenskap och vänner.

Tre står för fest, glädje, utåtriktad energi, vara social, gå ut och roa dig, njut av livet. Är det arbete så måste man också se till att det får vara fest. Detta kort har att göra med skrattet. Att ha en grupp, vänner där man kan öppna sig och hitta en själsgrupp med.


 

UPP

Fyra bägare

Ett erbjudande som berör dig känslomässigt, ta chansen eller missa den

Fyra står för ett erbjudande som man ska avakta med. Meditera och fundera över det till du känner vad du ska anta. Om det kommer upp ett ess efteråt i en läggning så står det för att det kommer ett bättre erbjudande.

 

UPP

Fem bägare

En känslomässig förlust, besvikelse eller utspilda bägare (missade möjligheter)

Fem kan stå för en känslomässig förlust, sörjer någonting, depression eller att man känner sig sviken. Om du gör en läggning för någon och detta kort kommer upp så föreslå någon form av behandling tex massage, terapi eller kanske att personen ska börja med meditaioner. Är det kanske så att det är någon som blivit lämnad och har kärlekssorg tex så är det dags att släppa! Detta kort är också kopplat till barndomen och det kan vara dags att gå tillbaka och se efter vad man har med sig i bagaget och vad det är man ska titta på för att kunna gå vidare.


 

UPP

Sex bägare

Barn, barndomsvänner, nostalgi, kärlek i hemmet och familjen

Sex Barndomskortet, förflutna, tidigare liv. Alltid det förflutna, nostalgi och detta kort kommer ofta upp på "det var bättre förr" - människor.

 

UPP

Sju bägare

Orealistiska drömmar eller positiva överraskningar som kommer. Att drömma om något man inte riktigt vet vad det är.

Sju konstnärlighet, drömmar, dagdrömmar. Detta kort kommer ofta upp på de personer som alltid har en massa drömmar, som inte kan "komma ner" eller att man inte kan få ner dem pga att de inte är "jordade".

 

UPP

Åtta bägare


Ny start. Vänder det gamla ryggen, och söker sig vidare mot nya känslomässiga mål

Åtta här måste man släppa gamla känslor, gå in i något nytt. Tex lämna en relation som inte är bra, bearbeta gamla saker från barndom, det kan vara något som gäller arbete, konflikter osv. Släpp taget om något och detta för att man ska ha möjlighet att släppa in nya bra saker. Det är dags att möta det okända, gå in i en ny fas.

 

UPP

Nio bägare

Det personliga målet förverkligas, Välstånd och harmoni, man är nöjd med sig själv.

Nio är önskekortet. Få en önskan att slå in, njut, om du väntar så kommer någonting till dig, du har möjlighet att attrahera in det du vill ha eller behöver i ditt liv men hjälp av detta kort.


 

UPP

Tio bägare

Stor lycka, familjelycka, det högsta lyckokortet!

Tio kärleks- och relationskortet. Har med familj att göra. Stabilitet, gift/sambo, fast relation. Att man gör något stabilt och det kan vara att man stabiliserar ett förhållande.

 

UPP

Page i Bägare


En känslomässigt omogen kvinna, eller ett budskap som kommer.

Page står för barnet- pojke/flicka under 20 år. Känslighet, medialitet, att vara seende och medial.


 

 UPP

Knekt i Bägare

Charmör, en känslomässigt impulsiv och omogen man
 

Kneckt man mellan 20-40 år. han kommer med bägare, känslor-frieri. En poetisk,kännande, konstnärligt lagd person och som är lugn. Om detta kort kommer upp tillsammans med andra känslokort står det för frieri.

 

 UPP

Drottning i Bägare

Känslig, omvårdande, känslomässigt mogen kvinna som kan hantera känslor moget.

Dam kvinna 20 år och uppåt. Känslig visionär, ser in i framtiden, hanlar om att vara lite frånvarande, stänga in sig och kan vara lite svår att nå ibland.


 

UPP

Kung i Bägare


 

Omhändertagande, känslomässigt mogen man

Kung seglar på känslans hav, han är uppvaktande, känslomässig och romantisk. Den negativa aspekten kan vara att han är en Don Juan, inte nödvändigtvis men det kan vara så. Detta för att han inte vågar "stanna" utan glider hela tiden iväg.

 


STAVAR

Stavar associeras med Eld, sommar, riktningen syd och den moderna sviten Klöver. De betecknar kommunikation, tillväxt, idéer, förändring och arbete.

Stavarna symboliserar energi, handlingar, aktivitet och arbete.


ELEMENT: Eld
FÄRG: Röd
NYCKELORD: Kreativitet, energi, Handlingskraft
 

 UPP

Ess i Stavar

Något nytt, eldens kraft, äventyr, stark energi och motivation


Ess står för en början av en ny energicykel = ny livsfas, när något nytt tar fart. Ny 7- år period, ny period i sitt liv. En växt, något gör att man växer i något. Det största förändringskortet. En stor förändring. Skriver om sitt liv. Kan står för en flytt - oftast i arbete eller bostad. Alltid ett bra och positivt kort.
 

UPP

Två stavar


 

Här ser man fram emot nya mål, man har redan påbörjat rätt riktning.


Två står för väntan. Vill gärna ut och resa, men tiden är ej mogen ännu. En förändring som det är en liten fördröjning på. Det går inte så snabbt som man tänkt sig Något är tillbakahållet.
 

 

UPP

Tre stavar

Här strävar man efter gemenskap och samarbeta med andra.

Tre står för att nu är tiden mogen för expansion. Att arbeta i grupp. Någonting utvidgar sig. expansion. Man lämnar någonting bakom sig och nu tittar man redan mot någonting nytt. Kommunikation. Det är en uppmaning om att lära sig att prata ut om saker och ting, berätta, förklara om sig själv. Har lite med resor att göra också. Vill röra på sig. Resultat etx. Expansion till det bättre.

UPP

Fyra stavar

Partnerskap, gemenskap med vänner och förening av människor.

Fyra står för en ny grund, en form att stå på . Stabilitet, fira, en anledning att fira någonting. En stabil grund. Gediget arbete. I en relation kan detta kort stå för bröllop

UPP

Fem stavar

Konfliker om var man ska lägga sin energi, man vill arbeta på olika sätt.

Fem konflikt, motstridiga viljor, trassel, dåligt samarbete för att alla vill göra sin egen "grej". tvister, uppgörelser, val. Alla femmor kan vara lite jobbiga kort.
 

UPP

Sex stavar

Hjälpen kommer, seger och triumf.

Sex står för seger!! Det är något man besegrar, blir stark i. Lagerkransar på korten står för att ma növervinner och besegrar något som varit jobbigt för en. goda ledaregenskaper, chefsegenskaper. Det är också en uppmaning om att man måste tillåta sig att ta mer plats än man gör idag.

 

UPP

Sju stavar

Förändringar, man vet inte vart man ska lägga sin energi

Sju står för att någon försvarar sig. Endera går han/hon i försvar eller så måste han/hon försvara sig. Att stå up för sig själv. Här har du möjlighet att välja vad du vill ska komma in i ditt liv. Fråga dig; Vad vill jag plocka in i mitt liv? Stanna upp och sortera vad du vill ha in i ditt liv, vad du ska göra. Sätta gränser. Träna/träning på att säga Nej! när vi menar nej.
 

UPP

Åtta stavar

Här är något redan igångsatt och håller på att landa. Det kan också betyda energi över avstånd, till exempel internet.

Åtta står för att allt blir nytt. Allta nya tankar, upplysning, förmedling, snabba energier.
 

UPP

Nio stavar

Här slår man vakt om det man har och det arbete man utfört

Nio analyserande, lite kritisk, någon/något som försvarar gamla idéer, vara konventionell.
 

UPP

Tio stavar

Man har kommit så långt det går att komma och det är dags att börja med något nytt.

Tio står för en flyttning, fysisk flyttning men står också för en obotlig arbetsmyra, arbetsnarkoman, arbetar hela tiden för att slippa se sig själv, hinner ej med sig själv. Tunga bördor, jobbigt.
 

UPP

Page i Stavar

Entusiasm, en person som sätter igång mycket, men kanske inte slutför dem.

Page barnet, upp till 20 år. Står för meddelande. bära ut något. Bär ut kunskaper. Kan vara någon som ringer eller skriver. Budskap, meddelande.
 

UPP

Knekt i Stavar


Detta en handlingskraftig men otålig Manlig aspekt
 

Kneckt står för erövringslust, orädd, värme, äventyrslust, passionerad, positiva drag. Kan stå för långa resor och ev emigration

UPP

Drottning i stavar

Tempramentsfull och energifylld kvinnlig aspekt

Dam en stabil kvinna ev fjärrskåderska, utåtriktad, självständig, viljan, vill ha konkreta, större vyer.

 

UPP

Kung i Stavar

Inspiratör, frihetskämpe, sätter igång sina med det man tänkt göra och ser till att de slutförs.

Kung manligaste kungen, varm och kan ge råd. Goda manliga ledaregenskaper.

 

 

 

PENTAGRAM

Pentagram associeras med Jord, vår, riktningen öst och den moderna sviten Ruter. De betecknar rikedom, finanser, handel och materiella saker.

FÄRG: Grön/Brun
NYCKELORD: Materiella saker och begåvningar
SYMBOL: Pentagram,Mynt, Pentacles
 

UPP

Ess i Pentagram

Något nytt, materiell framgång, kanske bättre ekonomi

Ess står för nytt erbjudande tex i bostd, jobb, praktisk idé. Något som förs in i din väg. Mycket positivt kort så tacka inte nej utan ta erbjudandet. Ofta något med ekonomisk vinning. Bättre bostad eler lön tex dvs om det inte kommer med ett mörkt kort.
 

UPP

Två pentagram

Man har många bollar i luften samtidigt och försöker balansera så att inte något i livet tar överhanden

Två obalans, upp och ner, förändring. Kommer ofta upp när någon dubbelarbetar, jobbar för mycket eller om man tex har två bostäder står det för att man kanske bör göra sig av med en av dem. Kortet står för oro och det är bättre att göra sig av med det som inte är bra för en än att hålla kvar.

 

UPP

Tre pentagram

Utveckling, Goda arbetsresultat, Konstnärlig skicklighet

Tre arbetskortet- arbetar vidare, gedigen, kan också vara förhandlingar, överenskommelse som har att göra med kontrakt, pengar, husköp, materiella ting. Gör upp en plan.
 

UPP

Fyra pentagram

Ekonomisk trygghet, men kan också betyda snålhet

Fyra står för att någon håller i sina pengar. En människa som är materiell, måste ha mycket saker för att kunna känna sig trygg och säker. Det kan också stå för någon som låser in sig - stugsittare.
 

UPP

Fem pentagram

Ekonomisk eller materiell otrygghet


Fem står för brist, ekonomisk brist, rädsla för att inte överleva, rädsla för ekonomin och för att bli utan, fattigdomstänkande, bristtänkande. Ofta kopplat itll barndomen och att det fanns/finns brist. Står för rädsla. Det yttre speglar det inre. Titta på ordet arbete och känn efter vad det står/betyder för dig. Det är så att minus har med kärlek till dig själv att göra.
 

 

UPP

Sex pentagram

Hjälpen kommer, kan betyda bistånd, bidrag, givande och mottagande
 

Sex Generös, att lära sig att dela med sig, att lära sig att ge när man har och det kan vara vad som helst, det behöver inte innebära att det är pengar eller materiella ting. Det ska också vara balans i utgivandet som i allting annat, dvs ge inte mer än du har osv.
 

UPP

Sju pentagram

Goda arbetsresultat och materiell trygghet men otillfredställelse för man kanske vill ha mer av andra områden i sitt liv, något annat saknas
 

Sju väntan, vila, tålamod, se tiden an, vänta på att få någontint. Slutet på ett projekt

UPP

Åtta pentagram

Här utvecklar man ett affärsprojekt, man sätter igång med något som ger utdelning sedan, eller studier

Åtta arbetskort. En förändring i en arbetssituation. Något kommer eller något måste förändras. Arbetsperioden håller på att ta slut. Ev kan det vara sista året man jobbar. Det kan också stå för att man ska vara praktisk dvs lära sig att jobba med sina händer.
 

UPP

Nio pentagram


Här känner man att man har materiellt välstånd och trygghet i hemmet där man hämtar kraft.
 

Nio överflöd, materiellt överflöd, vara välbergad, det kommer pengar. en människa som har förmågot, sitter på möjligheter som kan ge pengar. Stå upp för dig själv och var självständig är budskapet här. Det kan vara så att det står för arv, gåvor, vinst etc.
 

UPP

Tio pentagram

Rikedom! Trygghet och stora begåvningar. Här känner man rikedom och att man uppnått det man velat.

Tio bostadskortet, hem, bostad, familj, lokal, boende, gör en förändring i boendet. det kan stå för flytt men också att man behöver vara mer hemma.

 

UPP

Page i pentagram

Vill vara naturlig, kan också vara en person som vill synas, utlevande i den fysiska världen

Page barn upp till 20 år. Myntet i handen handlar om klarhet, praktisk. Ett barn som måste sysselsättas med händerna. De vill ofta hjälpa till. Egenskap; att vara fokuserad, dvs en sak i taget.
 

UPP

Knekt i Pentagram

Engagerar sig intensivt i det man gör, har mycket energi, riskerar att bränna ut sig eller bli arbetsnarkoman

Kneckt 20-40 år, man, ev bonde, en man som har kontakt med naturen. Egenskaper; lugn och trygg, kan vara lite långsam.

 

UPP

Drottning i Pentagram

Jordnära och stabil, ger sig hän till det fysiska i livet

Dam står för växt, saker och ting växer och blir större. egen företagare, ekonomin blomstrar, hon är praktisk, fokuserad, vänlig, kan vara en bra naturläkare och/eller de som jobbar med naturens energier.
 

UPP

Kung i Pentagram


 

Affärsman, mycket handlingskraft att skapa av det man har, jordnära.

Kung från 40 år. Egen företagare, detta kort kommer ofta upp när det är en läggning för egna företagare. Han får allt att blomstra. Ekonomiska vinster, ev bankman, jurist eller rådgivare.

 

UPP

SVÄRD

Svärd associeras med Luft, vinter, riktningen nord och den moderna sviten Spader. De betecknar makt, strid, vedermödor, besvikelser, mod och krig.

Färg: Gul
Nyckelord: Tanke, Intellekt, Mental energi
Symbol: Svärd, Sword
 

Ess i Svard

Något nytt, ideer, handlingskraft, framgång

Ess här är det ett test som kommer, kan handla om någonting yttre. Det är något jobbigt som man ska klara av när detta kort dyker upp. Något som man ska bemästra i sitt liv. Det är en ny fas som det är meningen att man ska in i och det är alltså något som man ska testas på. Det finns alltid två sidor att se på en sak, ha rätt bedömning och det är också en uppmaning om att man inte ska döma andra människor.
 

UPP

Två svärd

Stillestånd, tillfällig vapenvila, Man hindrar sig att se klart

Två detta kort står för att man förmodligen hamnar i något där det är svårt att välja, valet och kvalet, tveksamhet, låsning, förvirring, något som inte är ur vägen ännu. Detta kort står för att man har vänta känslan ryggen och går upp i tanken i stället.


 

UPP

Tre svärd

Man skär sig mentalt, Känslomässiga sår

Tre står för en känslan av övergivenhet, kan vara hjärtesorg och ibland kan det står för triangeldrama. Det är något här som visar på att man kör över sitt hjärta dvs gå upp i huvudet och tänker istället för att känna. "Intellektets näsduk kan ej torka känslans tårar" dvs när vi tex som barn slog oss rusar någon vuxen fram och säger; Såja, det är inte så farligt! detta innebär att man klipper av känslan för att man inte får göra "klart". Det handlar om att allt som skärs av lägger vi i hjärttrakten vilket kan resultera i problem med hjärta och/eller mage. Det ger alltså en obalans i kroppen = sjukdomar.

 

UPP

Fyra svärd

Återhämtning, Tillbaka med nya krafter

Fyra ta en paus, en vila, passivitet, att inte göra något alls är budskapet här. Det kan vara så att man verkligen behöver koppla av med lite vila eller semester, det kan också stå för att man behöver mer sömn.
 

UPP

Fem svärd

Besvikelse, sorg, man ser tillbaka på det man haft och förlorat
 

Fem konfliktkortet. Konflikt med en grupp människor tex att man har olika inställningar, het debatt, familj eller arbete - gräl, avundsjuka, osämja om ett arv tex. Det kan tyda på att en person har inställningen att min åsikt är alltid rätt. Dvs de som aldrig ger sig, de ihärdiga.
 

UPP

Sex svärd

Hjälpen kommer, nya insikter, nya tankar och ideer, energi i rörelse


Sex reskort, en resa och det kan vara en fysisk eller en inre resa. En resa över problemens hav, det beror på vilka kort som ligger brevid.Betyder alltid att det kommer att lösa sig. Lösningar

 

UPP

Sju svärd

Materiellt och känslomässig förändring, kan betyda flytt, lämna det gamla bakom sig

Sju inhämta information, utbildning, kurser, förkovra sig och vidareutbilda sig. Kan också stå för skvaller och förtal. Att någon hämtar otillbördig informaiton, även detta bestäms av de närliggande kortet.


 

UPP

Åtta svärd

Här hindrar man sig med sina tankar att se situationen klart

Åtta bundehet, återhållenhet, låsning - att vara låst ev i tanken, dvs blyg, hämmad, har att göra med kroppen. Fysiska spänningar. Rekomendera massage om detta kommer upp. Det är blockeringar som måste lösas.

UPP

Nio svärd

Stark ångest, oro, grubblerier
 

Nio kan stå för sorg, oro, kan vara sjukdom, kan vara människor som går igenom en jobbig fas och saker som han/hon måste igenom. Om detta kommer upp rekomendera att titta på den fysiska kroppen, hälsan, undersöka sig, kolla blodtryck etc. Fysisk eller psykisk obalans. Kan stå för ett rent sorgearbete.
 

UPP

Tio svärd


Man känner att man förlorat all energi, boten nådd, utbrändhet, nu kan det bara bli bättre

Tio står för att något har varit jobbigt och det är på väg att vända nu, upplösa sig. Snart slut på det jobbiga och snart ljusnar det i horisonten. Måste göra upp med sina egna föreställningar, en "egodöd", här måste man ändra uppfattning om något.
 

UPP

Page i svärd

Idealist, mycket ideer, kvinnlig aspekt, mycket tankar, vill förändra och utveckla

Page barn under 20 år. Person/egenskap är; kan själv, vill klara mig själv. Stå upp för sig själv, sätta gränser och vill ha mina tankar för mig själv. Högt till tak, måste försvara mig tex min uppfattning. brukar vara ett starkt barn som står för sina tankar.


 

UPP

Knekt i svärd

Ivrig och med mycket ideer, ibland obetänksam, sätter igång mer än slutför, Manlig aspekt.

Kneckt Man 20-40 år. rider mot vinden, han är burdus, går på, kan vara aggressiv, känner inte efter, driver på utan att stanna upp och känna. Detta kort kan också står för skillsmässa och som vanligt måste du tittta på de kort som ligger brevid. 

UPP

Drottning i svärd

Skicklig men kylig, Sätter sina ideer i verket


Dam en kvinna som tänker mer än känner. Bestämd av sig, rättvis, hon ger råd, står ibland för en skilld kvinna, änka eller att hon lever ensam och det kan vara både frivilligt eller ofri