Olika tarotstjärnor

Olika Tarotstjärnor!


En  korts läggning

Detta går fort, dra ett kort varje morgon för att se hur dagen blir, utvärdera på kvällen. Bra sätt att lära sig korten. Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du

blandar och tänker din fråga.


1


1 - Tolka kortet rakt upp och ner som svar på din fråga, känner du att det var svårtolkat, dra ett till........


 

Tre korts läggning

Ger dig en inblick i din  fråga vilket innebär att du vet om du ska fortsätta på det spår du har eller göra förändringar.

Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga. Tre kortsläggning är bra som komplement till keltiska korset, men framförallt rent allmänt, varje dag. Lägger man för en längre tidsperiod får man dela upp pos 1,2,3 i max 3 kvartal.


2     1     3


1.  Efterfrågan i förhållande till nutid, det huvudsakliga i det du frågar,händelsen, kärnan, konsekvenserna av förfluten tid.

2.  Efterfrågan i förhållande till förfluten tid, saker att ta hänsyn till som finns i det förflutna, saker som redan passerat

3. Efterfrågan i förhållande till framtid, vad som påverkar och bestämmer framtid, slutresultatet, vad som är att vänta.Keltiska korset                                           

Ger dig en inblick i din  fråga vilket innebär att du vet om du ska fortsätta på det spår du har eller göra förändringar.Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga. Keltiska korset är bra när du står inför valsituationer då kan du tydligt se hur det kommer att bli. Du kan även lägga rent allmänt bara för idag.

Annars är det position 3-6 som du ser tidsperspektivet, du väljet själv om det ska vara dagar, veckor månader eller år.

Ex. års tolkning pos 3 - 1:a kvartalet, pos 4 - 2: a kvartalet osv........

         

10          5

9     4   1+2    6

8            3

7         

                             

1 - Utgångsläget, nuet, Själsligt

2 - Det som hindrar eller hjälper, problem i frågan, vad man ska angripa, Det som   korsar hela situationen. Kort 2 läggs på kort nr 1.

3 - Möjliga chanser, utveckling, önskningar, det som ligger bakom Bakom.

4 - Anledning till frågan, Nutid.

5 - Snart, inflytande som försvunnit, det undermedvetna, bakgrund.

6 - Sedan, nästföljande händelser och saker som har inflytande på dessa.

7 - Jaget, din roll i det hela.

8 - Hemmet, omgivningens roll i det hela, människorna runt omkring .

9 - Möjligheter, förhoppningar, farhågor.

10 - Ödet, utgång, det som kommer att ske, resultatet, svaret


Rosen

Rosen är bra att använda om du vill veta något särskilt som ex: arbetsintervju, möte med någon eller ett framträdande.


Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga.


  4

      3           

           2

                 1


1 - Roten, representerar roten i frågan.

2 - Stjälken, berättar vad du har att räkna med, vad du har att luta dig emot, eller kan få hjälp ifrån.

3 - Törnet, representerar det som kan vara emot dig, fällor, vad du ska se upp med.

4 - Blomman, vilka positiva sidor du kan vänta dig, dina fördelar.


Elementstjärnan

1-3 kort i varje position, välj som egenskapsstjärna eller som dagsstjärna. Även frågestjärna, kortet i mitten avgör hela frågan.

Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga.


       4


3    5     1


       2

     

1 - Öster, morgon, vår, arbete

2 - Söder, dag, sommar, kärlek

3 - Väster, kväll, höst, ekonomi

4 - Norr, narr, vinter, jag

5 - Efter, all tid, själen


 

Dags/frågestjärnan

1-3 kort i varje position, välj som egenskapsstjärna eller som dagsstjärna. Även frågestjärna, kortet i mitten avgör hela frågan.

Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga.


       4


3    5     1


       2


 

1 - Här står du

2 - Din uppgift, det du behöver lära dig

3 - Din rädsla eller ditt motstånd

4 - Vad som hjälper dig

5 - Resultatet av dina ansträngningarHästskon

Placera korten som en hästsko. Detta sätt att tolka kan vara bra om du vill ha svar på något väldigt bestämt. Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga.1                        7

     2                6

         3        5

              4


         

1 - Visar det som redan hänt i förhållande till frågan

2 - Visar hur det är idag

3 - Visar hur det blir sedan

4 - Vilken väg du ska följa

5 - Talar om vilket motstånd som finns i närmaste omgivningen

6 - Talar om vilka hinder du kommer att möta

7 - Lösningen, slutresultatet, detta kortet ligger i framtiden men inte 

8 - nödvändigtvis efter pos 3.Pyramiden

Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga. Detta är ett mycket avancerat sätt att tolka för det går många kors i denna läggning. Detta sätt att tolka lämpar sig väl när man vill belysa  hela problemet/frågan och finna hur, varför och vad som påverkar vad. Man lägger ut alla kort upp och ned i formationen som nedan. Vänd sedan ett kort i taget, tolka var kort för sig. Sedan kommer det kluriga för varje kort påverkas av de kort som är i närheten. kort 1 påverkas av kort 2,3. Kort 2 påverkas av 4,5 kort 3 påverkas av 5,6 osv. Tänk på att det är hela formationens tolkning som skapar hela bilden av vad som ska hända eller hur en sak skall lösas. Lycka till.


    1

   2 3

  4 5 6

7 8 9 10


1 -Visar hur du är idag, hur situationen är idag.

2,3 -Val och möjligheter som du står inför.

4,5,6 -Avslöjar det underliggande problemet/kraften i dagens situation

7,8,9 -Visar det bästa sättet att lösa problemet 


 

En stjärna som visar när du kommer träffa den rätte!

Denna stjärna hjälper dig att se vad du kan göra för att du ska träffa den rätte. Använd alla korten. Blanda korten noga och kupera tre gånger. Ha hela tiden ditt fokus på korten och se på dem samtidigt som du blandar och tänker din fråga.

                                         

7,8         9,10

1               4

2               5

3               6


1 - Vart du står känslomässigt just nu, är du mogen för en relation eller inte?

2 - Var du står mentalt just nu, dina tankar om att ha en relation

3 - Var du står fysiskt just nu, om du är fysiskt beredd på en relation just nu, kortet kan också visa ditt självförtroende, utseende mm.

4 - Vad behöver du utveckla eller förändra i dina känslor för att träffa den rätte?

5 - Vad behöver du lägga märke till och tänka på för att träffa den rätte?

6 - Vad behöver du utveckla andligt för att träffa den rätte?

7 - Vad behöver hända för att du ska träffa den rätte?

8 - Detta hjälper dig på vägen, för att träffa den rätte.

9 - När , tidsmässigt kommer du att träffa den rätte?

10 - Detta kortet visar på vilket sätt ni kommer att träffas.


 

Räkna ut tid med korten 1


Stav-         Vår

Bägare-     Sommar

Mynt-         Höst

Svärd-        Vinter        


Räkna ut tid med korten 2


Stav-         Numret visar hur många veckor det kommer att ta.

Bägare-      Då handlar det om dagar.

Mynt-         Visar hur många månader det kommer att ta.

Svärd-        Visar att det inte är förutbesämt, du kan påverka själv.

COPYRIGHT (©) 2005