Ordlista

Ordlista!


Vad är ett Medium?

En person som är en öppen för kontakt med andevärlden men även för att läsa av energier på olika plan.  Eventuellt används mediet som ett verktyg/ en länk mellan andevärlden och mottagare och förmedlar information genom tankar, bilder och känslor denne upplever och översätter sedan informationen till mottagaren.  Mediet kan även förmedla positiv energi såkallad healing och är återigen endast en kanal som förmedlar healingenergin till mottagare där den bäst behövs. Mediet bör dock bevisa att det går att hålla en kommunikation mellan två olika livsplan genom att förmedla information om händelser som varit, är eller kommer som kan kontrolleras eller kännas igen.


Vad innebär det att vara Medial?

Att intuitivt känna på sig saker, att se saker genom inre bilder, tankar och känslor som ev ingen annan gör samt ha förmågan att kunna känna in andras situationer, känslor, tankar och energier, psykiskt och/eller fysiskt.


Vad är kanalisering?

Kanalisering kallas det när mediumet neutralt tar till sig information utan kunnskap, vetskap eller fakta och bakgrund om någon som är avliden alternativt får information om någon som lever.


Vad är meditation?

Meditation är ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det kan bland annat vara ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra, eller en punkt att iaktta, sin egen andning, uppmärksamheten på ljud som finns runtomkring, fokus på den egna kroppen som en helhet, energicentra i kroppen, så kallade chakras, färger, former, ljud, bön eller en vägledd meditation med ett start , ev syfte och slut.


Vad är Chakran?

Energicentrum placerade i höjd med svanskotan, naveln, solarplexus, hjärtat, halsen, på pannan och toppen av hjässan. Såkallade energihjul.


Vad är Aura?

Energifält som allt organiskt mtrl utstrålar kring människor, djur och blommor som vid träning kan synas som färger någon decimeter ut från kroppen.


Clairvoyance?

Att se andar och föremål från andevärlden.


Clairaudience?

Att höra meddelanden från andevärlden.


Clairsentience?

Att uppleva och känna känslor från andevärlden.


Tarotkort?

Kort som förlänger intuitionen för att få information genom symboler, fakta, tankar, bilder och känslor.


Runstenar?

Stenar med runor på som förlänger intuitionen för att få information genom symboler, fakta, tankar, bilder och känslor.


Trans?

När andar med vårt medgivande, går in i vår aura och använder t ex vår röst för att kommunicera med omgivningen.

När ett medium befinner sig i transtillstånd, mediets egna tankar "kopplas förbi".

I det vanligare "mentala mediumskapet" jobbar man på den mentala nivån, och använder sina egna tankar till att tolka t ex symboler.


Det finns fyra olika stadier av transtillstånd:


Du helt är medveten om vad som sägs, men kan inte lägga dig i.

Du är nästan medveten om vad som sägs och görs.

Du är nästan helt bortkopplad och befinner dig utanför din kropp.

Du är helt bortkopplad och befinner dig i ett nära medvetslöst tillstånd. Du varken hör, ser eller känner vad som händer.


Fysiskt medium?

Fysiska medier antar den avlidna personens anletsdrag och emellanåt även hans/hennes röst. Ibland kan ett fysiskt medium till och med anta gestalten av den bortgångna personen eller av en andlig guide som ses i en dimma eller ektoplasma, en vit, formbar substans som ett medium kan utsöndra under trans. Men fysiska medier håller på att bli ganska sällsynta, delvis på grund av att denna gren av mediumskap fått oförtjänt dåligt rykte eftersom det förekommit en del bedrägerier genom åren. Bluffen utfördes ofta därför att mediet kände sig tvunget att åstadkomma specialeffekter vid demonstrationer, sådant som normalt sett bara inträffar spontant.


Mentalt medium?

I detta fall förmedlar mediet information genom tankeöverföring och är därför också alltid vid medvetande. Mediet kan tala med en andlig guide som fungerar som mellanhand, eller också kommunicera direkt med de bortgångna personernas andar. Budskapen från andevärlden förmedlas i ord; vanligtvis framsagda med mediets egen röst och mediet kan samtidigt kommunicera med den levande person som vill ha kontakt. Den bortgångna personen lämnar karaktäristisk eller personlig information, så att mottagaren eller klienten kan identifiera den ande som tar kontakt.

Ett mentalt medium kan även se anden genom clairvoyance eller höra anden genom clairaudience, men det gör inte klienten, såvida inte han/hon själv är clairvoyant. Men oftast Ser och hör och känner ett mentalt medium genom sina egna tankar, känslor och inre känslobilder.

   

Psykiskt medium?

En person som har förmågan att inhämta information om dig via sin intuition. Psykometri är också ett sätt att arbeta med som psykiskt medium. Psykometri förklaras enklast med att mediet håller i ett föremål och får på detta vis information om föremålets historia och dess ägare

                               

Trance medium?

Trance är en form av passivt mediumskap vilket innebär att mediet inte själv skall göra några tolkningar, utan överlämnar detta till andevärlden. Mediet överlåter en del av sin hjärna till andevärlden att arbeta med, och låter

därmed anden få en mycket starkare kontroll än vad som sker i clairvoyant mediumskap. Trance är ett förändrat medvetande tillstånd som kan variera från överskuggning, då mediet är fullt medveten om vad som händer och sägs, till djuptrance då mediet är helt omedveten om vad som händer.


Clairvoyant medium?

En person som har kontakt med andevärlden och får informationen från den ande som kommer, oftast är detta en nära anhörig eller vän till sittern.

Mediet får informationen i form av bilder & symboler. Ett clairvoyant medium arbetar med clairvoyance, clairaudience och clairsentience.


Slagruta?

Slagruta är ett redskap som används i syfte att hitta till exempel vattenkällor, ädelstenar och malmer, försvunna personer, eller fornlämningar. Redskapet, vars effekt är omdebatterad, består oftast av en böjlig träklyka eller två L-formade handtag (eller ibland en pendel), sveps över ett område jord och påstås reagera när användaren närmar sig ett fynd. Slagrutor har testats under kontrollerade förhållanden vid flera tillfällen, men då har resultatet endast blivit lika bra som slumpen.


Pekare?

Vertyg man använder för att leta energispår. Brukar oftast vara gjorda i koppar, silver eller metall. Fungerar som en slagruta fast man håller en pekare i var hand. Dessa kommer att ge ett utslag genom att pekarna går imot varander eller i frånvarnade.


Pendel?

Ett verktyg Pendeln med en rad användningsområden. Man kan säga att den är en förlängning av ditt undermedvetna, din intuition. Du besitter en mängd svar inom dig, som du inte är medveten om. Pendeln kan hjälpa dig ta fram dina egna svar på viktiga eller mindre viktiga frågor i ditt liv. Oftast ja och nej svar. Pendeln kan även tex användas vid chakrabalansering.


Vad är psykometri?

Psykometri är en teknik där ett föremåls energier avläses. Tekniken används för att ge en personlighetsprofil av personen som föremålet tillhör. Vanligtvis är det ett smycke eller något liknande, som personen burit på kroppen. När den som utför psykometrin håller i föremålet får hon/han till sig känslor och bilder, som på en intuitiv nivå ger information om ägaren till föremålet. 

När psykometri används är inte någon ande-kontakt inblandad. Det handlar inte heller om erfarenheter från tidigare liv eller förutsägelser om framtiden. Det ger bara information om personen i fråga, allt det som skett från födseln fram till den tidpunkt då psykometrin utförs t ex information om intressen, saker som har hänt personen, platser personen besökt, vad personen tycker om och inte tycker om etc.

Psykometri handlar om att läsa energier. Föremål innehåller ägarens aura och vibrationer. Man kan få fram information om både dåtid och nutid. Har föremålet haft flera ägare så innehåller det flera personers vibrationer och en läsning av föremålet kan då vara förvirrande.

Man arbetar inte med andevärlden när det gäller psykometri. Det personliga föremålet bär på minnet av ägaren. Föremål som tas från en plats där en viktig händelse inträffat (både negativa och positiva händelser) bär på minnet av vad som har hänt där.

När vi håller i föremålet så överförs informationen till oss via känslor, bilder och röster. Våra hjärnor är oändliga. Vi känner alltså i vår egen kropp, vad föremålet bär med sig för vibrationer. Därför är just personlig utveckling och självkännedom nödvändigt för de som vill utvecklas medialt. Om vi inte vet vilka känslor som tillhör oss själva hur ska vi då kunna känna in andras? Om vi inte vet vilka vi är, hur ska vi då kunna veta vilka andra är?

Hus innehåller också minnen från allt som har hänt där, men det är inte svårt att rensa hus. Skickar man in massor av positiv energi och arbetar på det så blir huset rensat.

Föremålet ska vara helt personligt! Det behöver inte vara ett föremål som används varje dag, men det ska inte heller vara något som varit undanstoppat i en låda under många år eftersom energierna då har försvagats.


Vad är andlig Healing?

Behandlingen tar ca 15-20 minuter och klienten får under tiden sitta bekvämt på en stol. Man kan naturligtvis ligga ner också men det är enklare för oss Healer att arbeta stående över klienten som kanske inte känner sig så utsatt i sittande ställning som man kan göra liggande.


Healern rör inte klienten  under denna form av healing utan arbetar med auran kring personen ifråga! Healern är endast en neutral kanal som arbetar med andevärlden vilka bestämmer vilken typ av healing som ska kanaliseras. Healern är alltså bara ett redskap som förmedlar healingen till klienten och energin placeras där den bäst behövs, det kan alltså inte healern bestämma. Fysiskt, psykiskt, mentalt.


Andekontakten (healinguiden) känner redan till klientens fysiska och psykiska tillstånd, vilket innebär att den healing som kommer att ges redan är förutbestämd.

Under healingen flödar en alldeles naturlig energi genom healern till klienten. Klienten behöver inte tro på det för att det ska fungera. Det är en helt naturlig energi som alla människor i olika omfattning har tillgång till.

Klienten kan medan healingen pågår uppleva t ex att de ser färger, ljusfenomen, kyla eller värmekänsla, tyngdkänsla eller tryck på vissa delar av kroppen, pirrningar, trötthet, avslappning eller till och med somna under behandlingen, men det är helt normalt och inte alls farligt. Vissa upplever inget av ovanstående utan får bara en känsla av avkoppling och välbehag under sessionen. Efteråt kan man eventuellt uppleva lite trötthet eller konstiga känslor under ett par dagar, men om detta inte upphör tar man kontakt med healern igen. Eventuellt kan då ytterligare en behandling behövas.

Vi ger inte någon form av diagnos eller annan medicinsk eller psykologisk bedömning till klienten eftersom vi inte är kvalificerade för det! Vår roll är inte heller att vara rådgivare eller att ge förutsägelse och meddelande från andevärlden.COPYRIGHT (©) 2005