Tarotkortens uppbyggnad

Tarotkortens uppbyggnad!


Stora arkanan 

Stora Arkanan (stora hemligheten) består (oftast) av 22 kort, numrerade från 0 till 21, med starka arketyper och mytologiska figurer som jag kortfattat kommer att beskriva nedan


Den mest kraftfulla delen av kortlekan är Stora arkanans kort, som börjar med Narren och slutar med Världen. Anledningen till att Stora arkanans kort är så kraftfulla är att de förutsäger de stora händelserna i livet till skillnad från vardagens upp- och nedgångar, och därför påverkar de också tolkningen av de omkringliggande andra korten både när det gäller betydelse och styrka.


Lilla Arkanan

Lilla Arkanan - Den Lilla Hemligheten


Dessa kort visar personer i färd med att göra något. De visar hur vi handskas med omvärlden . Korten visar 56 faser av mänsklig aktivitet.


Lilla Arkanan är indelade i fyra sviter med tio kort i varje, plus 4 hovkort. De fyra sviterna är parallellt uppbygga med: Ess, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, page, knekt, dam, kung. Lilla Arkanans kort gäller för de mindre och mer omedelbara av livets läxor.


De klädda korten är i allmänhet förknippade med människor som är viktiga i våra liv. De visar också vad vi måste lära och vad vi önskar bemästra, likaväl som de visar på våra eventuella talanger.


Sviterna är stavar, bägare, svärd och mynt/pentagram


Stavar = Eld

Bägare = Vatten

Svärd = Luft

mynt/Pentagram = Jord


Stavar = Eld: Arbete, energi, initiativförmåga, handlingskraft, vilja, optimism, kamplust, tillväxt, nya skapelser, identitetsfrågor.


Bägare = Vatten: Känslor, passivitet, psykisk kraft, fantasi, glädje, tillfredställelse, inre erfarenheter, vänskap, kärlek.


Svärd = Luft: Valkonflikter, sorg, motgångar, störda känslor, rättvisa, mental kraft, förmåga att förstå.


Mynt/pentagram = Jord: Ekonomi, det som representerar trygghet, det sinnliga, naturen, rutiner, stabila relationer, arbete, materiella frågorVår vanliga kortlek är hämtad från Lilla Arkanan:

Stavar = Klöver, Bägare = Hjärter, Svärd = Spader, Mynt = Ruter

COPYRIGHT (©) 2005