Vad betyder tarotkorten

Vad betyder tarotkorten!


Först skulle jag vilja lägga till att jag personligen inte jobbar enbart efter vad korten betyder i exakthet, jag arbetar rent intuitivt, vad jag ser, känner och upplever när korten är lagda. Att sedan ha en röd tråd i uppbyggnad och lite nyckelord kring varje kort är enbart en bonus för att förlänga min egen intuition. Det finns många sätt att lära sig korten på och lika många sätt att tolka korten som det finns tolkare, därför är inte texten nedan hugget i sten. Lita på din känsla när du lägger dina kort, det brukar oftast fungera väldigt bra.


Stora arkanan

Den mest kraftfulla delen av kortlekan är Stora arkanans kort, som börjar med Narren och slutar med Världen. Anledningen till att Stora arkanans kort är så kraftfulla är att de förutsäger de stora händelserna i livet till skillnad från vardagens upp- och nedgångar, och därför påverkar de också tolkningen av de omkringliggande andra korten både när det gäller betydelse och styrka.0 Narren/Dåren/Jokern – NY START, BÖRJA OM


1. Magikern – Nyttja din intuition, kontroll på alla element, stav, svärd, mynt, bägare


2. Översteprästinnan - avsätt tid till dig själv, sök inåt. Lyssna till din intuition


3. Kejsarinnan – Något gror, ett frö är sått..växande


4. Kejsaren – Tro på din egen kapacitet


5. Översteprästen – Andligt kort, följ din inre röst, sökande, intuition – magkänsla


6. De älskande – Kärlek, lyfter varann, växande, tillit


7. Vagnen - Ta kontroll över inriktningen i ditt liv. Situationen är redan i rullning, följ med, riktning i livet, välja väg


8. Styrkan - Styrka och mod prövas. Ge inte upp, du kan övervinna alla hinder och allt motstånd. Nummer åtta står för högre jaget, självet


9. Eremiten – inre visdom, man har redan svaret inom sig, Söka ensam, dra sig tillbaka från situationer som kräver eftertanke och kontemplation. Avvakta istället för att agera.


10. Lyckans hjul - Oförutsedda händelser inträffar när du minst anar det. Möjligheterna återvänder till ditt liv. Det karmiska hjulet- vårt karma. Lyckohjulet. Detta kort står för att nu kommer chansen, saker dyker up på din väg, lyckan ler, står för tur.


11. Rättvisa - Juridiska och officiella ärenden, stora beslut. Vägens kort, balans. Kortet står för beslut och det visar på en situaiton där man får lov att göra ett val. Oftast går man vinnande ur en situation på ett eller annat sätt.


12. Den hängande - Du är i situationens händer. Acceptera att du måste vänta innan du agerar., skärp dig, ryck upp dig, det är, acceptera eller gå vidare


13. Döden – Ny start och förändring

Stäng dörren om en förlegad relation eller situation. Stora förändringar. Släpp taget; Släpp, släpp, släpp!


14. Måttfullheten - Hopp och ljus längre fram. Söker harmoni och balans. Undvik alla former av överdrifter. Balans i känlsor. Detta kort handlar om att balansera något. Balans och känslor, väga för och emot


15. Djävulen – Var egoistik på ett positivt sätt, investera i dig själv, eller att någon är egoistisk. Ägandebegär, passion. Heta passionerande känslor/träffar. Starka känslor som behöver få sitt utlopp på ett konstruktivt sätt. Detta kort handlar om det som har att göra med ditt mörker, något jobbigt som kommer upp som det är meningen att du ska bearbete och det kan vara själviskhet, begär, svartsjuka, avundsjuka, ilska, smärta, oförlåtna saker, rädslor.


16. Tornet - Stora omkullkastande händelser. Det gamla ska ut så att det nya kan byggas upp. Ur kaos förds förändring


17. Stjärnan - Förverkligande av drömmar. Här kommer det nytt ljus. Lita till intuitionen.Drar du detta kort står det för att du nu har släppt det gamla och ser dig själv som du är. Det står för läkekraft och att bli healad. Hopp och inspiration finns här och det kan vara bra kanske att ta till att skriva/måla/vara kreativ och detta kan komma till en helt plötsligt.


18. Månen - starka undermedvetna känslor. Måste igenom en passage, ett utvecklingssteg. På andra sidan är det ljusare. Detta kort står för intuition, drömmar, känslor. Vila meditation.


19. Solen – Healing, läkning, Kärlek, lycka, glädje, gemenskap. Ta vara på ögonblicket och lev i nuet. Får du upp detta kort står det för att du måste ta tag i din egen kraft, att våga lysa och bejaka din inre kraft. Det står för ljus, värme och styrka. Handlar om att att vara sig själv och att allt faller ut till det bästa. Alltid ett bra kort.


20. Yttersta domen – Konfliktkort, Nu är räkenskapens tid här. Det du var rädd skulle hända är här nu. Nu ska de stora viktiga besluten tas. Rannsakan och stor genomgång av vad man uppnått i livet.


21.Världen - allt är möjligt. Förbättrade möjligheter. Avslutar för att kunna börja ny livsfas. Detta är avslutningens och den nya börjans kort.Detta kort står för att något är korrigerat, en bra lösning, rätt sak, rätt väg, balanserat.
Lilla arkanan

Lilla Arkanan - Den Lilla Hemligheten

Dessa kort visar personer i färd med att göra något, vardagshändelser. De visar hur vi handskas med omvärlden . Korten visar 56 faser av mänsklig aktivitet.

Lilla Arkanans kort gäller för de mindre och mer omedelbara av livets läxor.


De klädda korten är i allmänhet förknippade med människor som är viktiga i våra liv men visar framförallt egenskaper hos oss själva eller andra . De visar också vad vi måste lära och vad vi önskar bemästra, likaväl som de visar på våra eventuella talanger. Lilla arkanan är uppdelad i 4 sviter, stavar, svärd, mynt och bägare.Stavar

ESS.  Ess står för en början av en ny energicykel = ny livsfas, när något nytt tar fart. Ny 7- år period, ny period i sitt liv. En växt, något gör att man växer i något. Det största förändringskortet. En stor förändring. Skriver om sitt liv. Kan står för en flytt - oftast i arbete eller bostad. Alltid ett bra och positivt kort.


2.  Två (Balans) står för väntan. Vill gärna ut och resa, men tiden är ej mogen ännu. En förändring som det är en liten fördröjning på. Det går inte så snabbt som man tänkt sig Något är tillbakahållet.


3.  Tre står för att nu är tiden mogen för expansion. Att arbeta i grupp. Någonting utvidgar sig. expansion. Man lämnar någonting bakom sig och nu tittar man redan mot någonting nytt. Kommunikation. Det är en uppmaning om att lära sig att prata ut om saker och ting, berätta, förklara om sig själv. Har lite med resor att göra också. Vill röra på sig. Resultat etx. Expansion till det bättre.


4.  Fyra står för en ny grund, en form att stå på . Stabilitet, fira, en anledning att fira någonting. En stabil grund. Gediget arbete. I en relation kan detta kort stå för bröllop.


5.  Fem (Stress) konflikt, motstridiga viljor, trassel, dåligt samarbete för att alla vill göra sin egen "grej". tvister, uppgörelser, val. Alla femmor kan vara lite jobbiga kort.


6.  Sex står för seger!! Det är något man besegrar, blir stark i. Lagerkransar på korten står för att ma növervinner och besegrar något som varit jobbigt för en. goda ledaregenskaper, chefsegenskaper. Det är också en uppmaning om att man måste tillåta sig att ta mer plats än man gör idag.


7.  Sju står för att någon försvarar sig. Endera går han/hon i försvar eller så måste han/hon försvara sig. Att stå up för sig själv. Här har du möjlighet att välja vad du vill ska komma in i ditt liv. Fråga dig; Vad vill jag plocka in i mitt liv? Stanna upp och sortera vad du vill ha in i ditt liv, vad du ska göra. Sätta gränser. Träna/träning på att säga Nej! när vi menar nej.


8.  Åtta står för att allt blir nytt. Allta nya tankar, upplysning, förmedling, snabba energier.


9.  Nio analyserande, lite kritisk, någon/något som försvarar gamla idéer, vara konventionell.


10.  Tio står för en flyttning, fysisk flyttning men står också för en obotlig arbetsmyra, arbetsnarkoman, arbetar hela tiden för att slippa se sig själv, hinner ej med sig själv. Tunga bördor, jobbigt.


Page barnet, upp till 20 år. Står för meddelande. bära ut något. Bär ut kunskaper. Kan vara någon som ringer eller skriver. Budskap, meddelande.


Kneckt 20-40 står för erövringslust, orädd, värme, äventyrslust, passionerad, positiva drag. Kan stå för långa resor och ev emigration.


Dam 40+ mogen, en stabil kvinna ev fjärrskåderska, utåtriktad, självständig, viljan, vill ha konkreta, större vyer.


Kung 50+  visdom,manligaste kungen, varm och kan ge råd. Goda manliga ledaregenskaper.Bägare

Ess.  Ess är enbart ett positivt kort. Det är igångsättande av ny känsloenergi. En ny start i sitt förhållande. Man börjar lyssna inåt och på sig själv.

Strålarna i bägarna står för våra fem sinnen. Det öppnar upp våra sinnen. Det kan stå för nytändning i relationen och kanske framför allt att man lär sig att börja tycka om sig själv.


2.  Två (Balans) står för ett ev möte, en förälskelse, en vänskap, en återförening, försoning eller en läkning och healing. Om detta kort kommer upp i en relation står det för att man blir uppvaktad.


3.  Tre står för fest, glädje, utåtriktad energi, vara social, gå ut och roa dig, njut av livet. Är det arbete så måste man också se till att det får vara fest. Detta kort har att göra med skrattet. Att ha en grupp, vänner där man kan öppna sig och hitta en själsgrupp med.


4.  Fyra står för ett erbjudande som man ska avakta med. Meditera och fundera över det till du känner vad du ska anta. Om det kommer upp ett ess efteråt i en läggning så står det för att det kommer ett bättre erbjudande.


5.  Fem (Stress) kan stå för en känslomässig förlust, sörjer någonting, depression eller att man känner sig sviken. Om du gör en läggning för någon och detta kort kommer upp så föreslå någon form av behandling tex massage, terapi eller kanske att personen ska börja med meditaioner. Är det kanske så att det är någon som blivit lämnad och har kärlekssorg tex så är det dags att släppa! Detta kort är också kopplat till barndomen och det kan vara dags att gå tillbaka och se efter vad man har med sig i bagaget och vad det är man ska titta på för att kunna gå vidare.


6.  Sex Barndomskortet, förflutna, tidigare liv. Alltid det förflutna, nostalgi och detta kort kommer ofta upp på "det var bättre förr" - människor.


7.  Sju konstnärlighet, drömmar, dagdrömmar. Detta kort kommer ofta upp på de personer som alltid har en massa drömmar, som inte kan "komma ner" eller att man inte kan få ner dem pga att de inte är "jordade".


8.  Åtta här måste man släppa gamla känslor, gå in i något nytt. Tex lämna en relation som inte är bra, bearbeta gamla saker från barndom, det kan vara något som gäller arbete, konflikter osv. Släpp taget om något och detta för att man ska ha möjlighet att släppa in nya bra saker. Det är dags att möta det okända, gå in i en ny fas.


9.  Nio är önskekortet. Få en önskan att slå in, njut, om du väntar så kommer någonting till dig, du har möjlighet att attrahera in det du vill ha eller behöver i ditt liv men hjälp av detta kort.


10.  Tio (Ny start och förändring)  kärleks- och relationskortet. Har med familj att göra. Stabilitet, gift/sambo, fast relation. Att man gör något stabilt och det kan vara att man stabiliserar ett förhållande.


Page står för barnet- pojke/flicka under 20 år. Känslighet, medialitet, att vara seende


Kneckt man mellan 20-40 år. han kommer med bägare, känslor-frieri. En poetisk,kännande, konstnärligt lagd person och som är lugn. Om detta kort kommer upp tillsammans med andra känslokort står det för frieri.


Dam kvinna 40+. Mogen, Känslig visionär, ser in i framtiden, hanlar om att vara lite frånvarande, stänga in sig och kan vara lite svår att nå ibland.


Kung 50+ visdom,seglar på känslans hav, han är uppvaktande, känslomässig och romantisk. Den negativa aspekten kan vara att han är en Don Juan, inte nödvändigtvis men det kan vara så. Detta för att han inte vågar "stanna" utan glider hela tiden iväg.Mynt

Ess.  Ess står för nytt erbjudande tex i bostd, jobb, praktisk idé. Något som förs in i din väg. Mycket positivt kort så tacka inte nej utan ta erbjudandet. Ofta något med ekonomisk vinning. Bättre bostad eler lön tex dvs om det inte kommer med ett mörkt kort.


2. Två (Strävan efter balans) förändring. Kommer ofta upp när någon dubbelarbetar, jobbar för mycket eller om man tex har två bostäder står det för att man kanske bör göra sig av med en av dem. Kortet står för oro och det är bättre att göra sig av med det som inte är bra för en än att hålla kvar.


3.  Tre arbetskortet- arbetar vidare, gedigen, kan också vara förhandlingar, överenskommelse som har att göra med kontrakt, pengar, husköp, materiella ting. Gör upp en plan.


4.  Fyra står för att någon håller i sina pengar. En människa som är materiell, måste ha mycket saker för att kunna känna sig trygg och säker. Det kan också stå för någon som låser in sig - stugsittare.


5.  Fem (Stress) står för brist, ekonomisk brist, rädsla för att inte överleva, rädsla för ekonomin och för att bli utan, fattigdomstänkande, bristtänkande. Ofta kopplat till barndomen och att det fanns/finns brist. Står för rädsla. Det yttre speglar det inre. Titta på ordet arbete och känn efter vad det står/betyder för dig. Det är så att minus har med kärlek till dig själv att göra.


6.  Sex Generös, att lära sig att dela med sig, att lära sig att ge när man har och det kan vara vad som helst, det behöver inte innebära att det är pengar eller materiella ting. Det ska också vara balans i utgivandet som i allting annat, dvs ge inte mer än du har osv.


7.  Sju väntan, vila, tålamod, se tiden an, vänta på att få någontint. Slutet på ett projekt.


8.  Åtta arbetskort. En förändring i en arbetssituation. Något kommer eller något måste förändras. Arbetsperioden håller på att ta slut. Ev kan det vara sista året man jobbar. Det kan också stå för att man ska vara praktisk dvs lära sig att jobba med sina händer.


9.  Nio överflöd, materiellt överflöd, vara välbergad, det kommer pengar. en människa som har förmågot, sitter på möjligheter som kan ge pengar. Stå upp för dig själv och var självständig är budskapet här. Det kan vara så att det står för arv, gåvor, vinst etc.


10.  Tio bostadskortet, (Ny start och förändring)  hem, bostad, familj, lokal, boende, gör en förändring i boendet. det kan stå för flytt men också att man behöver vara mer hemma.


Page barn upp till 20 år. Myntet i handen handlar om klarhet, praktisk. Ett barn som måste sysselsättas med händerna. De vill ofta hjälpa till. Egenskap; att vara fokuserad, dvs en sak i taget.


Kneckt 20-40 år, man, ev bonde, en man som har kontakt med naturen. Egenskaper; lugn och trygg, kan vara lite långsam.


Dam står för mognad, tillväxt, 40+ saker och ting växer och blir större. egen företagare, ekonomin blomstrar, hon är praktisk, fokuserad, vänlig, kan vara en bra naturläkare och/eller de som jobbar med naturens energier.


Kung 50 +, visdom. Egen företagare, detta kort kommer ofta upp när det är en läggning för egna företagare. Han får allt att blomstra. Ekonomiska vinster, ev bankman, jurist eller rådgivare.Svärd

Ess.  Ess här är det ett test som kommer, kan handla om någonting yttre. Det är något jobbigt som man ska klara av när detta kort dyker upp. Något som man ska bemästra i sitt liv. Det är en ny fas som det är meningen att man ska in i och det är alltså något som man ska testas på. Det finns alltid två sidor att se på en sak, ha rätt bedömning och det är också en uppmaning om att man inte ska döma andra människor.


2.  Två (Balans) detta kort står för att man förmodligen hamnar i något där det är svårt att välja, valet och kvalet, tveksamhet, låsning, förvirring, något som inte är ur vägen ännu. Detta kort står för att man har vänta känslan ryggen och går upp i tanken i stället.


3.  Tre står för en känslan av övergivenhet, kan vara hjärtesorg och ibland kan det står för triangeldrama. Det är något här som visar på att man kör över sitt hjärta dvs gå upp i huvudet och tänker istället för att känna. "Intellektets näsduk kan ej torka känslans tårar" dvs när vi tex som barn slog oss rusar någon vuxen fram och säger; Såja, det är inte så farligt! detta innebär att man klipper av känslan för att man inte får göra "klart". Det handlar om att allt som skärs av lägger vi i hjärttrakten vilket kan resultera i problem med hjärta och/eller mage. Det ger alltså en obalans i kroppen = sjukdomar.


4.  Fyra ta en paus, en vila, passivitet, att inte göra något alls är budskapet här. Det kan vara så att man verkligen behöver koppla av med lite vila eller semester, det kan också stå för att man behöver mer sömn.


5.  Fem (Stress) Konflikt med en grupp människor tex att man har olika inställningar, het debatt, familj eller arbete - gräl, avundsjuka, osämja om ett arv tex. Det kan tyda på att en person har inställningen att min åsikt är alltid rätt. Dvs de som aldrig ger sig, de ihärdiga.


6.  Sex reskort, en resa och det kan vara en fysisk eller en inre resa. En resa över problemens hav, det beror på vilka kort som ligger brevid.Betyder alltid att det kommer att lösa sig. Lösningar!


7.  Sju inhämta information, utbildning, kurser, förkovra sig och vidareutbilda sig. Kan också stå för skvaller och förtal. Att någon hämtar otillbördig informaiton, även detta bestäms av de närliggande kortet.


8.  Åtta bundehet, återhållenhet, låsning - att vara låst ev i tanken, dvs blyg, hämmad, har att göra med kroppen. Fysiska spänningar. Rekomendera massage om detta kommer upp. Det är blockeringar som måste lösas.


9.  Nio kan stå för sorg, oro, kan vara sjukdom, kan vara människor som går igenom en jobbig fas och saker som han/hon måste igenom. Om detta kommer upp rekomendera att titta på den fysiska kroppen, hälsan, undersöka sig, kolla blodtryck etc. Fysisk eller psykisk obalans. Kan stå för ett rent sorgearbete.


10.  Tio (Ny start och förändring) står för att något har varit jobbigt och det är på väg att vända nu, upplösa sig. Snart slut på det jobbiga och snart ljusnar det i horisonten. Måste göra upp med sina egna föreställningar, en "egodöd", här måste man ändra uppfattning om något.


Page barn 20 år. Person/egenskap är; kan själv, vill klara mig själv. Stå upp för sig själv, sätta gränser och vill ha mina tankar för mig själv. Högt till tak, måste försvara mig tex min uppfattning. brukar vara ett starkt barn som står för sina tankar.


Kneckt Man 20-40 år. rider mot vinden, han är burdus, går på, kan vara aggressiv, känner inte efter, driver på utan att stanna upp och känna. Detta kort kan också står för skillsmässa och som vanligt måste du tittta på de kort som ligger brevid.


Dam 40+ en kvinna som tänker mer än känner, mogen. Bestämd av sig, rättvis, hon ger råd, står ibland för en skilld kvinna, änka eller att hon lever ensam och det kan vara både frivilligt eller ofrivilligt. Står för handlingskraft vilket innebär i sin tur att det går inte att sätta sig på henne.


Kung  50+ en mer tänkande än kännande man, visdom. Kontrakt med arbetsmässigt samband. Bankmöten. En yrkesinriktad man med auktoritet och stadig position.COPYRIGHT (©) 2005